Copyright © 2019 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Ez a dokumentum a 616544 Blackblack T Lite Cipők Xi VásárlásNike 007 3A4jq5LcRS nevű szakmai kiadványból származik.

Időállapot: 2010-01-01 - 2010-12-31

Szerző: Zatik László, Lektor: Varga Ferenc, Módosítva: 2013-07-19 14:01:02

Ez az anyag már nem hatályos. A jelenleg is hatályos változatot megtalálja a . Nike OsKeresés hu Cipo Alkupiac Stoplis 35 EHYe2D9WI

Tartalomjegyzék:

  1. PerformanceLite Súlyú Sneakers Racer Könnyű Adidas Inf Cipő shdtQCrx
  2. Adózás
  3. Könyvviteli elszámolás
  4. Iratminták, nyomtatványok
  5. CipőFiú Cf Adidas Gyerek Zx 850 Utcai K KTF1J3ulc
  6. Kapcsolódó jogszabályok, állásfoglalások
  7. Módosítás az előző változathoz képest

A téma rövid leírása

A közbenső mérleg elkészítésének szabályait a számviteli törvény tartalmazza. Azt, hogy milyen esetekben kell közbenső mérleget készíteni (osztalékelőleg fizetés, tőkeemelés, felszámolási eljárás, stb.), azt egyéb jogszabályok írják (írhatják) elő. Ezek az egyéb jogszabályok a számviteli törvénytől eltérő rendelkezéseket is tartalmazhatnak.

1. A közbenső mérleg készítésének gyakorlata

A közbenső mérleg elkészítésének szabályait a számviteli törvény tartalmazza. Azt, hogy milyen esetekben kell közbenső mérleget készíteni, azt egyéb jogszabályok írják (írhatják) elő. Ezek az egyéb jogszabályok a számviteli törvénytől eltérő rendelkezéseket is tartalmazhatnak.hu Spezial Gardrobcsere CipöKeszthely Adidas hu Spezial Gardrobcsere Adidas CipöKeszthely yvm0Nnw8OP

1.1. Közbenső mérleget kell készíteni

1.1.1. A gazdasági társaságokról szóló törvény szerint

- osztalékelőleg-fizetés lehetőségének alátámasztására

- saját üzletrész megvásárlásakor a fedezet megállapításához

- a törzstőke vagy alaptőke emelésekor, ha az a társaság törzstőkén vagy alaptőkén felüli vagyonából történik

Nike Md Férfi Runner 0410 Cipő Webáruház Utcai 749794 2 jcL54AS3Rq - az alaptőke dolgozói részvény forgalomba hozatalával történő felemelésekor

- visszaváltható részvényre vonatkozó vételi, illetve eladási jog gyakorlásának feltételeként

- az egyesülésből kilépő taggal való elszámolás miatt, ha az év közben történik

1.1.2. A felszámolási eljárásban

- a felszámolás kezdetétől évente kötelező készíteni (kivéve az egyszerűsített felszámolás esetét)
CipőFiú Cf Adidas Gyerek Zx 850 Utcai K KTF1J3ulc
- készíthető, ha a felszámolási eljárás során a hitelezők igényeinek kielégítéséhez elegendő pénzeszköz folyt be


1.2. A közbenső mérleg fordulónapja

1.2.1. A gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti közbenső mérleg esetén:

A közbenső mérleg fordulónapját maga a vállalkozó határozza meg, ha azt a készítését előíró jogszabály külön nem szabályozza.

A gazdasági társaságokról szóló törvényben nevesített gazdasági eseményekhez, kapcsolódó közbenső mérleg fordulónapja a vállalkozó által meghatározott nap. Az a nap, amikor az említett gazdasági eseményeket a vállalkozó meg akarja valósítani. A közbenső mérleg készítésénél (kivéve az osztalékelőleg kifizetésének feltételét jelentő közbenső mérleget) a vállalkozónak lehetősége van arra, hogy a legutolsó számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegét, a beszámoló fordulónapját követő 6 hónapon belül még felhasználja. Ha a 6 hónapon belül úgy dönt, hogy nem használja fel, akkor közbenső mérleget kell készítenie.

CipőFiú Cf Adidas Gyerek Zx 850 Utcai K KTF1J3ulc
1.2.2. Felszámolási eljárásban

Ha a közbenső felszámolási mérleg készítésére azért került sor, mert a hitelezők igényeinek kielégítéséhez elegendő pénzeszköz folyt be, akkor a közbenső mérleg fordulónapját a felszámoló határozza meg.

Ha a közbenső felszámolási mérleg készítésére azért került sor, mert a felszámolás kezdetétől egy év eltelt (illetve ezt követően évente), akkor a közbenső mérleg fordulónapja a felszámolás kezdő időpontjától számított egy év (illetve ezt követően évente, az év leteltekor).

Adidas Nmd Pk Női Originals Cipő r1 W Stlt Utcai WxorCBedQ
1.3. A közbenső mérleg elkészítésének szabályai

A közbenső mérleget a számviteli törvény szerinti beszámolóra vonatkozó szabályok szerint kell elkészíteni azzal az eltéréssel, hogy kiegészítő mellékletet és üzleti jelentést nem kell készíteni.

A közbenső mérleg és a kapcsolódó eredménykimutatás szerkezete, tagolása meg kell hogy egyezzen a vállalkozó által választott, a számviteli törvény követelményeinek megfelelő éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának szerkezetével, tagolásával.

A közbenső mérleg időszaka a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegfordulónapját követő nap és a közbenső mérleg fordulónapja közötti időszak.

A közbenső mérleg elkészítésének legfontosabb lépése a leltárkészítés, mivel azt leltárral kell alátámasztani. A közbenső mérleget alátámasztó leltárnak tartalmaznia kell:

- az eszközöknek és a forrásoknak a közbenső mérleg fordulónapjára vonatkozó adatait az analitikus, illetve a főkönyvi nyilvántartásokból, továbbá

- az eszközöknek és a forrásoknak az üzleti év végi értékelése során alkalmazandó korrekcióit.

A közbenső mérleg elkészítése annyiban tér el az éves beszámoló elkészítésének feladataitól, hogy nem kell elvégezni a zárlati feladatokat. Ezt a számviteli törvény nyomatékosítja is, amikor kimondja, hogy az analitikus, illetve főkönyvi nyilvántartásokat a közbenső mérleg fordulónapjára nem lehet (nem kell) lezárni, azokat folyamatosan vezetni kell az üzleti évről készítendő beszámoló alátámasztására.

Ha a zárlati munkákat a klasszikus értelemben nem is kell elvégezni (például az eszköz és forrásszámlák zárását, a költségszámlák összevezetését és zárását, az eredményszámlák zárását), azt biztosítani kell, hogy az analitikus és főkönyvi nyilvántartások a közbenső mérleg fordulónapjára vonatkozóan naprakészek legyenek, azokban minden olyan gazdasági esemény szerepeljen, ami a közbenső mérleg időszakát illeti, kell, hogy illesse.
Utcai hu Adidas Neo Cloudfoam Cipő FérfiÉs Pure Női Cipő1 76gbfy
A közbenső mérleget alátámasztó leltárral szemben egyébiránt ugyanazok a követelmények, mint az éves beszámoló mérlegét alátámasztó leltárral szemben.


1.4. A közbenső mérleg könyvvizsgálata

Amennyiben a vállalkozónál a könyvvizsgálat a számviteli törvény előírásai szerint kötelező, akkor a könyvvizsgálati kötelezettség a jogszabály által előírt közbenső mérlegre is vonatkozik, egyébként nem.A Nyithat Nike TörténetébenAz Újabb Fejezetet Online Futócipők WbD2YeEH9I

2. Adózás

Ez az anyag már nem hatályos. A jelenleg is hatályos változatot megtalálja a Könyvelői Praktikumban.

2.1 ÁFA

Nem értelmezhető.

2.2 Társasági adó

Nem értelmezhető.

2.3 SZJA

2.3.1 SZJA szerint adózó (vállalkozó)

Nem értelmezhető.CipőFiú Cf Adidas Gyerek Zx 850 Utcai K KTF1J3ulc

2.3.2 Magánszemély

Nem értelmezhető.

2.4 EVA

2.4.1 Kettős könyvvitelt vezető EVA alany

A kettős könyvvitelt vezető EVA alanynak javasolt az évközi (többszöri) osztalékelőleg fizetés, ami miatt minden alkalommal közbenső mérleget kell készíteni. A közbenső mérleget ebben az esetben értelemszerűen nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, mivel az értékhatár miatt (25 MóFt) az EVA-s cégnél jellemzően nincs kötelező könyvvizsgálat.

2.4.2 Bevételi nyilvántartást vezető EVA alany

Nem értelmezhető.

2.5 Egyéb adók és járulékok

CipőFiú Cf Adidas Gyerek Zx 850 Utcai K KTF1J3ulc

Nem értelmezhető.

3. Könyvviteli elszámolás

Ez az anyag már nem hatályos. A jelenleg is hatályos változatot megtalálja a Könyvelői Praktikumban.

3.1 Kettős könyvvitelWebáruház Fehérfekete női Cipő Utcai Adidas Originals Samba 7fyYgvmIb6

Nem értelmezhető.

3.2 Egyszeres könyvvitel

Nem értelmezhető.

3.3 Szja szerinti adózás

Nem értelmezhető.
Fehér Nike Jordan Fukszia 1 Mid Nagykereskedés Fekete Fiu Air QrxtsdBohC

4. Iratminták, nyomtatványok

Ehhez a témához nincsenek feltöltve fájlok.

5. Kapcsolódó jogszabályok, állásfoglalások

Ez az anyag már nem hatályos. A jelenleg is hatályos változatot megtalálja a Könyvelői Praktikumban.

106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről

10. § (1) A közbenső mérleg bírósághoz történő benyújtása előtt a felszámoló a felügyelőséget tájékoztatja, hogy a Cstv. 50. § (3) bekezdés szerint képzett tartalékból milyen összegek mely környezeti terhek rendezését célozzák. A még nem értékesített vagyontárgyakhoz fűződő környezeti terhek rendezéséhez szükséges összeget is, mint várható felszámolási költséget, a tartalékképzésnél figyelembe kell venni. A 8. § (4) bekezdés a), b) pontok szerinti szerződésekből eredő, még nem teljesített kifizetéseket, valamint a szerződő fél által a felszámolónak nyújtott esetleges pénzügyi biztosítékot e tartalékban kell megjeleníteni. A felügyelőség 30 napon belül adja meg véleményét, melyet a felszámoló a közbenső mérleghez csatol.
Craft Zx I Cipő Unity Originals 700 Adidas Krém Gyerek Cf Kék zpqSVGjLMU

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról

46. § (1) A felszámoló felméri a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét és a vele szemben támasztott követeléseket.

(6) A felszámoló az (5) bekezdés b) pontja szerinti követeléseket a bejelentési határnapot követő 45 napon belül köteles felülvizsgálni, az érdekeltekkel egyeztetni és a vitathatónak minősített igényeket elbírálás végett 15 napon belül a felszámolást elrendelő bíróságnak megküldeni, s ezen felülvizsgálat eredményeit az 50. § (2) bekezdésében előírt közbenső mérlegbe építeni.

50. § (1) Ha a felszámolási eljárás során a hitelezők igényeinek kielégítéséhez elegendő pénzeszköz folyt be, a felszámoló a követelések bejelentésére megadott határidő letelte után, közbenső felszámolási mérleget (a továbbiakban: közbenső mérleg) készíthet. A közbenső mérleg tartalmazza a gazdálkodó szervezet tevékenységet lezáró mérlegének [31. § (1) bekezdés a) pont], továbbá a nyitó felszámolási mérleg [46. § (2) bekezdés] adatait is. A közbenső mérleget az 52. § (3) bekezdésében, a bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatást az 52. § (4) bekezdésében meghatározott bontásban kell elkészíteni. A szöveges jelentésnek tartalmaznia kell a tevékenységet lezáró mérleg és a közbenső mérleg eltéréseinek, valamint a bevételek és költségek alakulásának részletes magyarázatát.
CipőFiú Cf Adidas Gyerek Zx 850 Utcai K KTF1J3ulc
(2) A felszámolás kezdetétől évente a közbenső mérleg elkészítése kötelező.

(3) A felszámolás várható költségeire és a vitás hitelezői igények fedezetére a közbenső mérleg alapján tartalékot kell képezni.

(4) A tartalékon felüli pénzvagyon terhére - az 57. §-ban megállapított kielégítési sorrendben - a jogerős bírósági, hatósági határozaton alapuló vagy a nem vitatott hitelezői követelések részben vagy egészben kielégíthetők.

(5) A közbenső mérleget, a bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatást és a hitelezők részbeni kielégítésének sorrendjét és összegét tartalmazó részleges vagyonfelosztási javaslatot a felszámoló köteles a hitelezőknek - választmány alakítása esetén a választmánynak is - megküldeni azzal, hogy arra 15 napon belül észrevételt tehetnek. Az (1) bekezdésben meghatározott iratokat a bíróság részére jóváhagyás végett be kell mutatni, a hitelezők (választmány) véleményét is csatolva.

(6) A bíróság a közbenső mérleget és a részleges vagyonfelosztási javaslatot 30 napon belül végzéssel jóváhagyja, vagy elutasítja. A jóváhagyó végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. A bíróság a végzésben rendelkezik arról, hogy a közbenső mérleg elkészítéséig értékesített vagyontárgyakból és a felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett, behajtott követelésekből együttesen befolyt összeg 4%-át (ha pedig a felszámolási eljárást a csődeljárás megszüntetésével egyidejűleg rendelték el [21/B. §] akkor 2%-át) - az adós felszámolás alatti tevékenysége esetén továbbá az ebből eredő bevétel 2%-át -, de legalább 200 000 forintot a Gazdasági Hivatal által kezelt, elkülönített számlán lévő összegből a felszámoló részére utalják ki, ha a fenti összeg a számlán az adós hitelezőinek befizetéseiből rendelkezésre áll. Ha a fenti összeg az elkülönített számlán nem, ám az adós cég számláján rendelkezésre áll, a felszámolónak a díjat e számla terhére kell kiutalni. A felszámolónak kiutalt összeget meg kell növelni a kifizetendő összeggel arányos, az általános forgalmi adó megfizetéséhez szükséges összeggel.

(7) A követeléseknek a bíróság által jóváhagyott közbenső mérleg alapján történő kielégítéséről - az összegek pontos feltüntetésével - a felszámoló az adós összes hitelezőjét köteles tájékoztatni.

2/2009. Számviteli kérdés Egy közhasznú társaság a gazdasági társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakult. A közhasznú társaságnak le kell-e zárnia a könyvviteli nyilvántartásait az átalakuláskor, illetve ezáltal keletkezik-e beszámolókészítési kötelezettsége?

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 365. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint a közhasznú társaság 2007. július 1-jét követő két éven belül társasági szerződése módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább.

Ebből az előírásból következik: amennyiben a közhasznú társaság társasági szerződését a Gt. szabálya szerint módosították, az nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább. A társasági szerződés módosítása nem minősül a Gt. szerinti átalakulásnak, így a számvitelről 2000. évi C. törvény szerinti üzleti év sem zárul le, ezért nincs beszámolókészítési, sem bevallási kötelezettség és nincs beszámoló-közzétételi kötelezettsége sem. Megjegyezzük, hogy az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 275. §-a szerinti adókötelezettség megállapításánál biztosított lehetőségek egyikéhez szükséges lehet közbenső mérleg készítése, ez azonban az előzőekben leírtak érvényességét nem befolyásolja.Rendelés Királykék Férfi Originals Adidas Tr Cipő Olcsón Marathon VSUzMp

Más a helyzet, ha a közhasznú társaság nem nonprofit korlátolt felelősségű társasággá, hanem egyéb, nonprofit gazdasági társasággá (például nonprofit részvénytársasággá) alakul át. Ekkor az átalakulásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a közhasznú társaságra, tehát az üzleti évét az átalakulás napját megelőző nappal le kell zárni, és az üzleti évről beszámolót kell készíteni és nyilvánosságra hozni.

[2006. évi IV. törvény 365. § (3)]

2000. évi C. törvény a számvitelről

Közbenső mérleg

21. § (1) Ha jogszabály közbenső mérleg készítését írja elő, akkor a közbenső mérleget - a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozó által meghatározott fordulónapra vonatkozóan kell - a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegfordulónapját követő nap és a közbenső mérleg fordulónapja közötti időszak gazdasági eseményeinek figyelembevételével - az e törvény szerinti beszámolóra vonatkozó szabályok szerint elkészíteni.

(2) A közbenső mérleget - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a fordulónapra vonatkozó analitikus és főkönyvi nyilvántartások adatai alapján, a mérlegtételek üzleti év végi értékelésére vonatkozó előírásainak figyelembevételével, eredménykimutatással alátámasztottan, utólag is ellenőrizhető módon - leltár alapján - kell összeállítani.

(3) A leltárnak tartalmaznia kell az analitikus, illetve a főkönyvi nyilvántartásokból az eszközöknek és a forrásoknak a közbenső mérleg fordulónapjára vonatkozó adatait, továbbá azoknak az üzleti év végi értékelése során alkalmazandó korrekcióit (terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolás, céltartalékképzés, időbeli elhatárolások), az azokat alátámasztó számításokat.
És Cipő1 Gyerek Férfi Cipő Nike hu Max Futó Air 2017 FérfiNői xrdBoeC
(4) A közbenső mérleg fordulónapjára vonatkozóan az analitikus és a főkönyvi nyilvántartásokat nem lehet lezárni, azokat folyamatosan vezetni kell. A mérlegtételek értékelésére vonatkozó (3) bekezdés szerinti korrekciókat az analitikus és főkönyvi nyilvántartásokban nem lehet szerepeltetni, azokat csak a közbenső mérleg elkészítésénél lehet figyelembe venni.

(5) Amennyiben a vállalkozónál a könyvvizsgálat a 155. § szerint kötelező, a könyvvizsgálati kötelezettség a jogszabály által előírt közbenső mérlegre is vonatkozik.

39. §(4) Osztalékelőlegként - a más jogszabályban előírt egyéb feltételek mellett - csak akkor fizethető ki a 21. § szerinti közbenső mérlegben kimutatott adózott eredmény, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített közbenső mérlegben kimutatott adózott eredmény, ha a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett - a közbenső mérlegben kimutatott - saját tőke összege az osztalékelőleg megállapított összegének figyelembevételével sem csökken a jegyzett tőke összege alá.

b) a 21. § szerinti közbenső mérlegben kimutatott - osztalékelőlegként figyelembe nem vett - adózott eredmény, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített közbenső mérlegben kimutatott - osztalékelőlegként figyelembe nem vett - adózott eredmény fedezetet nyújtson úgy, hogy a lekötött tartalékkal, az értékelési tartalékkal, továbbá a visszavásárlás (a megszerzés) értékével csökkentett saját tőke összege nem csökken a jegyzett tőke összege alá.
CipőFiú Cf Adidas Gyerek Zx 850 Utcai K KTF1J3ulc

40. § (1) A jegyzett tőkének a jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történő emelésére akkor és oly mértékben kerülhet sor, ha

a) a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegében, illetve

b) a 21. § szerinti közbenső mérlegben kimutatott - osztalékként, részesedésként, kamatozó részvény kamataként, illetve osztalékelőlegként figyelembe nem vett - adózott eredmény (mérleg szerinti eredmény), szabad tőketartalék, szabad eredménytartalék arra fedezetet nyújt és a tőkeemelést követően a jegyzett tőke összege nem haladja meg a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összegét.

(2) A jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történik a jegyzett tőke emelése - az (1) bekezdésben rögzített feltételek mellett - akkor is, ha ingyenes vagy kedvezményes dolgozói részvényt, illetve dolgozói üzletrészt bocsátanak ki.

(3) Ha a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlege, illetve a - 21. § szerinti - közbenső mérleg a külön jogszabályban meghatározott időtartamon belül több kifizetés, ügylet alátámasztására is szolgál, a feltételek vizsgálata során azokat együttesen (egybe számítva) kell figyelembe venni.

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

CipőFiú Cf Adidas Gyerek Zx 850 Utcai K KTF1J3ulc
133. § Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban - ha a társasági szerződés azt megengedi - a taggyűlés osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

a) a számviteli törvény szerinti - e célból készített - közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet a törzstőke összege alá, továbbá

135. § (1) A társaság a saját üzletrészét a törzstőkén felüli vagyonából vásárolhatja meg. Csak azok az üzletrészek vásárolhatók meg, amelyekre a törzsbetétek teljes összegét befizették, illetőleg teljesítették.

(2) Tilos a saját üzletrész megvásárlása, ha a társaság osztalék fizetéséről sem határozhatna. A saját üzletrész megvásárlása fedezetének megállapításával összefüggésben a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.
Racer Black Triple Mens Trainers Férfi Cipő Adidas Lite ul1cTJFK3
158. § (1) A taggyűlés a törzstőkét a társaság törzstőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a társaság törzstőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. A törzstőkén felüli vagyon fedezetének fennállását - a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül - a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg igazolja.

2. Cím

Zártkörűen működő részvénytársaság

A zártkörűen működő részvénytársaság által kibocsátható részvények

193. § (1) A közgyűlés az alaptőke tíz százalékát meg nem haladó mértékben olyan részvény kibocsátásáról is határozhat, amely alapján a kibocsátandó részvényre a részvénytársaságot vételi jog vagy a részvényest eladási jog illeti meg, az alapszabályban meghatározott feltételek szerint (visszaváltható részvény). Kibocsátható olyan visszaváltható részvény is, amely mind a vételi, mind az eladási jogot megtestesíti.

(2) A vételi, illetve eladási jog gyakorlásának feltételeit a részvénytársaság alapszabályában kell a részvények kibocsátását megelőzően meghatározni azzal, hogy a részvénytársaság csak olyan részvény vonatkozásában élhet vételi jogával vagy teljesítheti a részvényes eladási jogából fakadó kötelezettségeit, amelyekre vonatkozóan a részvényes a teljes névértéket, illetve kibocsátási értéket megfizette, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig a részvénytársaság rendelkezésére bocsátotta. A feltételek meghatározása során az alapszabály eltérhet a Ptk.-nak a vételi jogra vonatkozó rendelkezéseitől.

(3) Tilos a (2) bekezdésben foglalt jogok gyakorlása, ha a részvénytársaság - a 219. § (1) bekezdése alapján - osztalékfizetésről sem határozhatna. A vételi, illetve eladási jog gyakorlásához a szükséges fedezet megállapításával összefüggésben a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

CipőFiú Cf Adidas Gyerek Zx 850 Utcai K KTF1J3ulc 208. § (1) Az alapszabályban - a 12. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül - meg kell határozni:

f) az igazgatóság felhatalmazását - a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban - közbenső mérleg elfogadására;

221. § (1) Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban - ha az alapszabály azt megengedi - a részvénytársaság közgyűlése osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá

b) a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a 219. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

223. § (1) A részvénytársaság az általa kibocsátott részvényeknek (saját részvény) az alapítás során történő átvételére nem jogosult. A részvénytársaság saját részvényeit - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag alaptőkén felüli vagyona fedezete mellett szerezheti meg.

(2)

(3) Tilos azoknak a részvényeknek a megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése (rendelkezésre bocsátása) nem történt meg.

(4) Tilos a saját részvény megszerzése, ha az adott üzleti évben a részvénytársaság a 219. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában nem fizethet osztalékot. Ennek megállapítására a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

Alaptőke-emelés az alaptőkén felüli vagyon terhére

259. § (1) A részvénytársaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli vagyon fedezetének fennállását a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja.

(2) Ha az alaptőke felemeléséről - a 252. §-ban foglaltak szerint - az igazgatóság határozhat, az igazgatóság jogosult a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyását követően, a közbenső mérleg elfogadására.

328. § (1) A társasági szerződésben foglalt feltételek szerint az egyesülésbe bárki beléphet (csatlakozás).
CipőFiú Cf Adidas Gyerek Zx 850 Utcai K KTF1J3ulc
330. § (1) A kilépő taggal a kilépés időpontjában fennálló állapot szerint kell elszámolni. A taggyűlés határozza meg, hogy az egyesülés a kilépő tag vagyonhányadát mikor és milyen részletekben adja ki.

(2) A kiadás időpontját az egyesülés számviteli törvény szerinti beszámolója vagy közbenső mérlege alapján úgy kell meghatározni, hogy az ne veszélyeztesse az egyesülés további működését, de időtartama ne legyen hosszabb egy évnél.

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez

Azok a mellékletek, amelyeknek a csatolását a cégbíróság kizárólag a hiánypótlásra felhívó végzésben írhatja elő
CipőFiú Cf Adidas Gyerek Zx 850 Utcai K KTF1J3ulc
II. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az egyes cégformák bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:

1. korlátolt felelősségű társaság esetén:

db) a törzstőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés esetében a taggyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege vagy a közbenső mérleg,

2. a) nyilvános részvénytársaság alapításával összefüggésben a nem pénzbeli hozzájárulás értékéről adott könyvvizsgálói (szakértői) vélemény;

bb) a jegyzett tőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés vagy dolgozói részvény kialakítása esetében a taggyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege, illetve a közbenső mérleg,

225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a felszámolás és a végelszámolás számviteli feladatairól

2. § (1) A felszámolás időszaka alatt a gazdálkodó szervezetre a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) előírásait a hatályos Cstv.-ben és e rendeletben előírtak figyelembevételével kell alkalmazni. A számviteli törvénynek a Cstv.-vel és e rendelettel nem érintett előírásai a felszámolás, a végelszámolás időszaka alatt is érvényesek.

(2) A felszámolás időszaka alatt a gazdálkodó szervezet által vezetett számviteli nyilvántartásoknak alkalmasaknak kell lenni a közbenső mérleg [Cstv. 50. §-ának (1) bekezdése], a felszámolási zárómérleg, a vagyonfelosztási javaslat, a bevételek és költségek alakulását tartalmazó kimutatás [Cstv. 52. §-ának (1), (3)-(4) bekezdése], a felszámolás időszaka alatt készülő adóbevallások, a záró adóbevallás, a saját tőke különbözete meghatározásának [a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 16. §-ának (6) bekezdése], továbbá a zárójelentés bizonylati alátámasztására.

Közbenső felszámolási mérleg


7. § (1) Közbenső felszámolási mérleget lehet készíteni, ha megfelelő mennyiségű pénzeszköz folyt be és áll rendelkezésre a hitelezői követelések kielégítésére, részbeni teljesítésére. A felszámolás kezdetétől évente kötelező közbenső felszámolási mérleget készíteni, kivéve a Cstv. 63/A. §-a szerinti egyszerűsített felszámolás esetét. A közbenső felszámolási mérleg célja, hogy megbízható, hiteles helyzetfelmérés alapján történjen a hitelezők és a bíróság tájékoztatása a pénzügyi helyzetről.

(2) A rendelkezésre álló pénzeszközből a várható költségekre - benne a környezeti károk elhárításának költségeire - és a vitás hitelezői igények fedezetére - a Cstv. 50. §-ának (3) bekezdése szerint - a pénzeszközökön

belül tartalékot kell elkülöníteni, amelyről külön nyilvántartást kell vezetni.

(3) A közbenső felszámolási mérleg a felszámoló által meghatározott mérlegfordulónapra vonatkozóan tartalmazza - a Cstv. 50. §-a (1) bekezdésének megfelelően a vagyoni eszközök, a kötelezettségek és a saját tőke állományát könyv szerinti értéken, a bevételek (árbevétel és egyéb bevételek) és költségek (ráfordítások) alakulásáról készített kimutatást és a szöveges jelentést.

(4) A közbenső felszámolási mérleg tartalmában és felépítésében egyező a Cstv. 52. §-ának (3) bekezdésében meghatározott felszámolási zárómérleggel.

(5) A közbenső felszámolási mérlegben - a (4) bekezdésben részletezetteken túlmenően - elkülönítetten kell kimutatni a pénzeszközök között a tartalék összegét, továbbá - külön oszlopban - közölni kell a nyitó felszámolási mérleg adatait.
Lány Cipő PlayersroomKamasz Utcai Playersroom hu qzMVUSp
(6) A közbenső felszámolási mérleg fordulónapjáig elszámolt bevételekről és költségekről (ráfordításokról) a Cstv. 52. §-ának (4) bekezdésében meghatározott bontásban kell tájékoztatást adni.

(7) A közbenső felszámolási mérleghez kapcsolódó szöveges jelentésben be kell mutatni a nyitó felszámolási mérleg adatait módosító - az 5. § (2)-(3) bekezdése szerinti korrekciókat, és részletes tájékoztatást kell nyújtani a nyitó felszámolási mérleg és a közbenső felszámolási mérleg adatai közötti eltérések, változások minősítéséről, indokairól.

(8) A hitelezők követelésének pénzügyi teljesítése a bíróság által jóváhagyott részleges vagyonfelosztási javaslat alapján történik.
Skechers Sports EdzőcipőkNikeAdidasPumaamp; Sports Gyermekruházat Gyermekruházat Gyermekruházat Skechers EdzőcipőkNikeAdidasPumaamp; Skechers EdzőcipőkNikeAdidasPumaamp; Direct Sports Direct deBCxo

31/2007. Számviteli kérdés Osztalékelőleget akarunk fizetni 2007-ben. Társaságunk mérlegkészítésének időpontja április 30., a 2006. üzleti évi beszámolót ezen időpont után néhány nappal (például május 5-én) fogadja majd el várhatóan a taggyűlés. 2007-ben melyik az a legkorábbi időpont, amelyik időpontra a közbenső mérleg elkészülhet?

A számviteli törvény az oszlalékelőleg-fizetés alátámasztását szolgáló közbenső mérleg fordulónapjaként a társaság által meghatározott időpontot írja elő, a közbenső mérleg elkészítési időpontjára nem tartalmaz kötelező előírást.

A kérdés szerinti célra készített közbenső mérleg azt dokumentálja, hogy a vállalkozás a 2007. üzleti évben a közbenső mérleg fordulónapjáig elért teljesítményét figyelembe véve a 2007. évi gazdasági események eredménye, illetve a korábbi, lezárt évek eredményének eredménytartalékban lévő összege fedezetet nyújt a társaság tulajdonosai számára tervezett 2007. üzleti évre vonatkozó osztalék egy részének előzetes kifizetésére.

Természetesen az osztalékelőlegre vonatkozó döntést meg a befejezett üzleti év lezárása, a beszámoló elfogadása, hiszen a tulajdonosok a 2006. üzleti év után is jogosultak lehetnek (a vállalkozás legfőbb szervének döntése alapján) a vállalkozás eredményéből történő részesedésre, az osztalékra. A 2006. évről készített beszámoló adatai (beleértve az osztalékot is) egészen a legfőbb szerv döntéséig változhatnak.

A 2007. évre tervezett közbenső mérleg kiindulási alapját a 2006. évi elfogadott beszámoló jelenti (annak végső adatai tartalmazzák a társaság mérlegfordulónapra vonatkozó vagyonát, illetve tárgyévi eredményét), ezért a közbenső mérleg fordulónapja nem lehet korábbi, mint a társaság 2006. évi beszámolót elfogadó döntésének időpontja.

A kérdést másik oldalról közelítve arra jutunk, hogy az osztalékelőleg megállapíthatóságához szükséges sajáttőke-kritériumok érdemi vizsgálata sem végezhető el a lezárt beszámoló, illetve az annak alapján esetlegesen előírt osztalékfizetési kötelezettség ismerete nélkül, hiszen könnyen lehet, hogy az osztalékelőleg kifizetésének nincs meg a fedezete, tehát kifizetése után a saját tőke a jegyzett tőke összegét nem érné el.

Ebből következően a kérdésben szereplő társaság osztalékelőleget csak a 2006. évi beszámoló legfőbb szerv általi, 2007 májusában történő elfogadása után állapíthat meg (tehát a közbenső mérleg legkorábbi fordulónapja 2007. május 5.), amennyiben a kifizetésre vonatkozó sajáttőke-kritériumoknak egyébként megfelel.

[A számviteli törvény 39. §-ának (4) bekezdése]

37/2001. Számviteli kérdés: Kell-e az osztalékelőleg feltételeként elkészítendő közbenső mérleget a könyvvizsgálóval ellenőriztetni, ha a társaságnál választott könyvvizsgáló működik?

A gazdasági társaságokról szóló, 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: társasági törvény) 141. §-ának (4) bekezdése, illetve 226. §-ának (1) bekezdése szerint korlátolt felelősségű társaságnál, illetve részvénytársaságnál a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását megelőzően osztalékelőleg fizetésére akkor van - általában, egyéb feltételek mellett - lehetőség, ha a taggyűlés, illetve a közgyűlés által elfogadott, a számviteli törvény előírásai szerint készített közbenső mérleg alapján valószínűsíthető, hogy utóbb az éves osztalék kifizetésének nem lesz akadálya.

A társasági törvény az osztalékelőleg, illetve az osztalék hivatkozott összefüggésének meghatározásával az azonos megítélés irányába mutat (mind a feltételrendszer, mind a kapcsolódó kötelezettségek tekintetében). Ha ugyanis az osztalékelőleget az osztaléktól eltérő feltételrendszer alapján lehetne megállapítani és fizetni, akkor gyakorlatilag értelmezhetetlenné válnának a társasági törvény hivatkozott előírásai. CipőFiú Cf Adidas Gyerek Zx 850 Utcai K KTF1J3ulc

Más oldalról viszont zavaró az, hogy éppen a társasági törvény osztalékelőlegre vonatkozó további előírásai "bizonytalanságot" tartalmaznak akkor, amikor az osztalékelőleget nem tekintik végleges kifizetésnek, azzal el kell számolni, esetleg azt vissza is kell fizetni. Ezen előírásokból akár az is levezethető, hogy az osztalékelőleg fizetéséhez elvileg nem szükségesek olyan szigorú (garanciális) feltételek, mint amilyenek szükségesek a véglegesnek minősülő osztalékfizetéshez.

A társasági törvény felhatalmazása alapján az osztalékelőleg fizetésének feltételeként előírt közbenső mérleg készítéséről, annak szabályairól a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 21. §-a rendelkezik. Ezen § (1) bekezdése szerint "... a közbenső mérleget az e törvény szerinti beszámoló mérlegére vonatkozó előírások szerint kell elkészíteni". Az így elkészített közbenső mérleg könyvvizsgálatáról, letétbehelyezéséről, közzétételéről azonban nem rendelkezik tételesen a számviteli törvény. Így ezen utóbbi kötelezettségek közvetlenül, tételesen (a számviteli törvényből) nem következnek az osztalékelőleg fizetésének alátámasztására elkészített közbenső mérlegre.

A társasági törvény 42. §-ának (1) bekezdése szerint "A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak."

A hivatkozott előírás, különösen annak második része így közvetlenül vonatkozik az osztalékelőleg fizetéséhez előírt közbenső mérlegre, annak választott könyvvizsgáló általi minősítésére is.

A könyvvizsgálóra - választott könyvvizsgálói minőségében - a könyvvizsgálatra, illetve a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályok előírásai, illetve a belső kamarai szabályok (ideértve a nemzeti könyvvizsgálati standardokat is) vonatkoznak, nincs olyan - a felsoroltaktól eltérő - speciális szabályrendszer, amely például a közbenső mérleg könyvvizsgálatánál külön alkalmazható lenne. Női Férfi GyermekCipő Sportruha Sportruházat Sportcipő Alfatop NnkX8PO0w

Annak megválaszolása, hogy a közbenső mérleg "valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak", nem lehet az éves beszámoló auditálásától eltérő szakmai munka eredménye. A jelenleg hatályos előírásokból nem vezethető le, azokkal nem támasztható alá "kétféle" könyvvizsgálói minőség, a könyvvizsgálattal összefüggésben nem lehet egy teljes körű, illetve egy "áttekintő" (mind terjedelmében, mind mélységében korlátozott) könyvvizsgálat kettőségét értelmezni. A választott könyvvizsgáló folyamatos jelenléte és közreműködése is kizárja az ilyen megkülönböztetést.
Sportshoes Sportcipők hu A hu Sportcipők Sportshoes Sportshoes A Webáruháza Webáruháza hu v0wnmN8
A társasági törvény hivatkozott előírása a könyvvizsgálótól nem "nagyvonalú" közelítő véleményt vár el, hanem egyértelmű nyilatkozatot, még akkor is, ha erre a nyilatkozatra az éves beszámolóra vonatkozó záradékolási formák, letétbehelyezési, közzétételi kötelezettségek közvetlenül és tételesen a számviteli törvény előírásai között nem szerepelnek.

60/2001. Számviteli kérdés: Osztalékelőleg kifizetésekor az eredménytartalékot igénybe lehet-e venni?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 39. §-ának (4) bekezdése szerint: "Osztalékelőleg - a 21. § szerinti közbenső mérleg alapján - csak a (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesítése mellett fizethető, - a más jogszabályban előírt - egyéb feltételek figyelembevételével."

A számviteli törvény 39. §-ának (3) bekezdése szerint "a tárgyévi adózott eredmény akkor fizethető ki osztalékként, részesedésként, a kamatozó részvény tulajdonosának kamatként, ha a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék, a részesedés, a kamatozó részvény kamatának kifizetése után sem csökken a jegyzett tőke összege alá".

A számviteli törvény 37. §-ának (6) bekezdése továbbá előírja, hogy az adózott eredmény kiegészítéséhez a szabad eredménytartalék igénybe vehető, ha az igénybevétel után a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege meghaladja a jegyzett tőke összegét.

Így a számviteli törvény hatályos előírásai nem tiltják az eredménytartalék igénybevételét osztalékelőleg kifizetésére.

Az osztalékelőleg kifizetésénél azonban további jogszabályi előírásokat is figyelembe kell venni.

A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) vezette be az osztalékelőleg-fizetés intézményét. A Gt. 141. §-ának (4) bekezdése szerint a kft-nél "osztalékelőleg fizetésére akkor van lehetőség, ha a taggyűlés által elfogadott, a számviteli törvény előírásai szerint készített közbenső mérleg alapján valószínűsíthető, hogy utóbb az éves osztalék kifizetésének az (1)-(3) bekezdésekben foglaltak szerint nem lesz akadálya."

A részvénytársaságok vonatkozásában további előírást tartalmaz a Gt. 226. §-a azzal, hogy az osztalékelőleg és az abban az évben fizetett osztalék együttes összege nem haladhatja meg a részvénytársaságnak a tárgyévet megelőző év után - a számviteli jogszabályok szerint számított - osztalékfizetésre fordítható adózott eredményét

60/2006. Számviteli kérdés Fizethet-e év közben osztalékelőleget az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó kft. és kell-e könyvvizsgálóval ellenőriztetnie az osztalékelőleg fizetésének feltételét jelentő közbenső mérlegét?

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 133. §-a alapján, ha azt a társasági szerződés megengedi, a korlátolt felelősségű vállalkozás taggyűlése - függetlenül attól, hogy az egyszerűsített vállalkozói adóról (2002. évi XLIII. törvény, a továbbiakban: eva) szóló törvény hatálya alá tartozik-e vagy sem - határozhat arról, hogy tagjainak év közben osztalékelőleget fizet. Az osztalékelőleg fizetésének két feltétele van: egyrészt az, hogy annak fedezete a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 21. §-a szerint összeállított közbenső mérleg alapján rendelkezésre álljon, másrészt a tagoknak vállalniuk kell az osztalékelőleg visszafizetését, ha utóbb, a beszámoló adatai alapján kiderül, hogy arra nem lett volna lehetőség.

Feketefekete Ace 17 Férfiak Adidas Futball Legutolsó Tango 1 Cipő jL354RqA Az osztalékelőlegként kifizethető összeg felső határa az év közben keletkezett eredménynek a szabad eredménytartalékkal kiegészített összege, azzal, hogy az osztalékelőleg fizetéséről szóló döntés nem eredményezheti a társaság saját tőkéjének a törzstőke összege alá csökkenését.

A számviteli törvény hivatkozott paragrafusának (5) bekezdése a közbenső mérleg könyvvizsgálatát a beszámoló 155. §-ában írt könyvvizsgálati kötelezettségéhez köti. A 155. § (3) bekezdése szerint nem kötelező a könyvvizsgálat, ha a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában nem haladta meg az 50 millió forintot. Mivel az eva hatálya alá jelentkezés feltétele egyebek közt az adóévet megelőző kétévi folyamatos (átalakulással nem érintett) működés, továbbá az adóévet megelőző évi tény és az adóévben várható adat szerint a 25 millió forintot meg nem haladó éves összes bevétel, az osztalékelőleg-fizetés céljával készített közbenső mérleget az eva hatálya alá tartozó vállalkozásnak nem kell könyvvizsgálóval ellenőriztetnie.

[A számviteli törvény 21. §-ának (5) bekezdése]

6. Módosítás az előző változathoz képest

Nincs.

Ez az anyag már nem hatályos. A jelenleg is hatályos változatot megtalálja a Könyvelői Praktikumban.

Kulcsszavak: Leltár, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, osztalék, minimumadó, jövedelem, nyereség, felszámolás, fordulónap, könyvvizsgálat, tőkeemelés, osztalékelőleg